Podmínky / Zásady ochrany osobních údajů

Vstup na tento web znamená váš souhlas s těmito podmínkami 

TYTO PODMÍNKY SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE. OD TÉTO POSLEDNÍ NÁVŠTĚVY SE MOHOU ZMĚNIT. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY PŘEDSTAVUJE VAŠE PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK A JAKÉKOLI ZMĚNY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH JSOU POŠTOVÁNY. NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEB, POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. VYHRAZUJEME SI PRÁVO ZMĚNIT TYTO PODMÍNKY KDYKOLI, JAKO VIDÍME FIT. 

Informace o zákazníkovi: JLab Audio v současné době nepronajímá, neprodává ani jinak nepředává vaše jméno jiným společnostem, pokud to není výslovně uvedeno v přihlašovacím formuláři nebo stránce soutěže.

Cena, specifikace a dostupnost: Všechny ceny jsou uvedeny v amerických dolarech. Ceny, specifikace a dostupnost produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k měnící se povaze trhu se spotřební elektronikou a kvůli technickým rozdílům ve vybavení našich zákazníků nemusí popisy produktů odrážet aktuální technické informace a nemůžeme nést odpovědnost za fotografické rozdíly ve velikosti, tvaru a barvě produktu. 

Objednávky JLab Audio generují automatický potvrzovací e-mail, avšak přijetí potvrzení znamená pouze to, že jsme obdrželi vaši objednávku, a nepředstavuje nabídku k prodeji. Můžeme změnit naše ceny, popis produktu nebo specifikace po jakémkoli potvrzovacím e-mailu, ale před odesláním kvůli chybám, měnícím se podmínkám na trhu, přerušení nebo nedostupnosti produktu, typografickým chybám nebo z jiného důvodu. Vyhrazujeme si právo omezit množství prodaného zboží nebo úplně zakázat prodej. 

Budeme vás informovat o jakýchkoli opravách nebo změnách vaší objednávky a nebudeme ji dokončovat, dokud nebudeme mít váš souhlas. Odhadujeme, že vaše objednávka bude odeslána do dvou pracovních dnů u objednávek s výjimkou předobjednávek, nevyřízených objednávek nebo speciálních nabídek. Zveřejněné ceny nezahrnují dopravu, daň z obratu a pojištění. Ze zákona máme povinnost vybírat daň z obratu u všech zásilek do Texasu a Kalifornie. 

Záruka: Společnost JLab Audio zaručuje, že naše produkty budou bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho nebo dvou let, v závislosti na produktu. Neposkytujeme žádné další záruky, výslovné ani předpokládané, a veškerá předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, která přesahuje výše uvedenou záruku, se tímto zříká. 

Omezení odpovědnosti: V žádném případě nenese společnost JLab Audio, její dceřiné nebo přidružené společnosti nebo jejich příslušné partneři, vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři, zástupci nebo zástupci (souhrnně „JLab Audio“) odpovědnost za přímé, zvláštní, náhodné, následné, represivní nebo nepřímé škody (včetně, ale bez omezení na ně, ztráty dat, použití nebo zisků), jakkoli způsobené, ať už z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti nebo jinak, a bez ohledu na to, zda byla společnost JLab Audio upozorněna na možnost jakýchkoli takových škod. Souhlasíte s tím, že maximální odpovědnost JLab Audio vyplývající z jakéhokoli produktu prodávaného společností JLab Audio nesmí překročit cenu tohoto produktu. Některé jurisdikce neumožňují omezení vyloučení odpovědnosti za určité škody, takže výše uvedené se na vás nemusí vztahovat v rozsahu, v jakém se právo této jurisdikce vztahuje na tuto dohodu. 

Zákaznická podpora: Společnost JLab Audio s potěšením nabízí návrhy na použití různých produktů. Společnost JLab Audio však nepřebírá odpovědnost za opomenutí nebo chyby ani nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody, které vzniknou v důsledku použití jejích produktů v souladu s informacemi poskytnutými společností JLab Audio, ať už slovně nebo písemně. Společnost JLab Audio zaručuje pouze to, že díly, které vyrábí, budou podle specifikací a bez vad. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané od zákazníků od JLab Audio, nezakládají žádnou záruku, která není výslovně uvedena v původních záručních podmínkách. Všechny informace, pokyny a doporučení na tomto webu jsou nabízeny přísně „tak, jak jsou“. Tento materiál je nabízen jako bezplatný veřejný zdroj bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané. 

Omezení odpovědnosti: Zde uvedená nápravná opatření kupujícího jsou výlučná a celková odpovědnost společnosti JLab Audio, pokud jde o její produkty, ať už na základě smlouvy, záruky, nedbalosti, odškodnění, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit kupní cenu komponenty, na kterou se odpovědnost vztahuje. je založen. Společnost JLab Audio v žádném případě neodpovídá za následné, náhodné nebo zvláštní škody. Odkazy na stránky třetích stran: Pro vaše pohodlí poskytujeme odkazy na stránky třetích stran. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená naši podporu webu. Když vytvoříte odkaz na web třetí strany, opustíte web JLab Audio. Odkazované stránky nejsou pod naší kontrolou a nejsme zodpovědní za obsah žádných odkazovaných stránek nebo odkazů obsažených v odkazovaných stránkách. Zřeknutí se záruky za používání stránek JLab Audio: Společnost JLab Audio poskytuje tyto stránky a jejich obsah „TAK JAK JSOU“. Na tento web neposkytujeme žádnou záruku ani prohlášení, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Omezení odpovědnosti za používání zvukové stránky JLab. Společnost JLab Audio není odpovědná ani neručí za žádné zvláštní, náhodné, následné, represivní nebo jiné nepřímé škody, které vzniknou v důsledku použití nebo nemožnosti použití tohoto webu nebo jeho obsahu, i když jsme byli upozorněni na možnost takového škody. 

Rozhodné právo: Tento web je provozován ze Spojených států. Neručíme za to, že obsah na tomto webu je legální nebo vhodný pro použití mimo USA. Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy státu Texas, protože se vztahuje na smlouvy uzavřené a v nich prováděné. Jakákoli žaloba podaná k vynucení této dohody nebo záležitosti související s touto stránkou budou podány buď u státního nebo federálního soudu státu Texas; za předpokladu, že však máme právo zahájit soudní řízení proti komukoli v jakékoli jiné jurisdikci za účelem vymáhání našich práv podle této dohody konkrétním plněním, příkazem, reformou smlouvy nebo podobnou spravedlivou úlevou. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení odděleno od této smlouvy a zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností JLab Audio týkající se vašeho používání tohoto webu. 

Internetové podvody: V zájmu zabránění internetovým podvodům si společnost JLab Audio vyhrazuje právo odmítnout odeslat jakoukoli objednávku odeslanou s nevystopovatelnou nebo bezplatnou e-mailovou adresou nebo neplatným telefonním číslem. 

EPR: Francie: Jedinečné identifikátory ADEME

 • FR040015_05E7OR pour la filière REP DEEE chez Ecologic
 • FR040015_06KJOX pour la filière PEA chez Screlec
 • FR259883-01WCBA pour la filière emballages chez Citeo


 • Komentáře a dotazy: Vážíme si vašich komentářů k našemu webu. Veškeré komentáře, nápady, návrhy nebo jiná sdělení zasílaná na web se však stávají výlučným vlastnictvím JLab Audio a my můžeme veškerou takovou komunikaci používat jakýmkoli způsobem, včetně jejich reprodukce, zveřejnění a zveřejnění, bez náhrady pro vás. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti, použijte odkaz Kontaktujte nás v informační nabídce. 

  Věk: Registrace ve službě JLab Audio je dětem do 13 let zakázána.

   

   

  OCHRANA SOUKROMÍ

  Vaše soukromí je pro nás důležité. Abychom lépe chránili vaše soukromí, poskytujeme toto oznámení vysvětlující naše online informační postupy a možnosti, které můžete udělat ve způsobu, jakým jsou vaše informace shromažďovány a používány. Abychom toto oznámení snadno našli, zpřístupňujeme je na naší domovské stránce a v každém bodě, kde lze požadovat osobní identifikační údaje. 

  Jaké informace jsme shromáždili 
  Toto oznámení se vztahuje na všechny informace shromážděné nebo odeslané na tomto webu. Na některých stránkách můžete objednávat produkty, podávat žádosti. Typy osobních údajů shromážděných na těchto stránkách mohou zahrnovat: 

  Příjmení 
  Adresa 
  E-mailová adresa 
  Telefonní číslo 

  Kreditní / debetní karta a informace o nákupech

  Abychom našim zákazníkům poskytli velké množství možností platebních metod, používáme několik platebních procesorů včetně PayPal, Amazon Pay a Stripe. Bez ohledu na možnost, kterou si vyberete při placení, tito zpracovatelé shromažďují vaše citlivá platební data (včetně údajů o kreditní kartě) v době placení a šifrují a ukládají tato data na svých zabezpečených systémech. V žádném okamžiku neshromažďujeme ani neukládáme čísla kreditních karet do našich systémů sběru dat a nikdy nemáme přístup k těmto informacím.


  Informace, které poskytnete o někom jiném, používáme při zadávání objednávky pouze k odeslání produktu a potvrzení doručení. Tyto informace nesdílíme s externími stranami, s výjimkou rozsahu nezbytného k dokončení této objednávky. Abychom odpověděli na e-mail, který obdržíme, používáme zpáteční e-mailové adresy. Tyto adresy nejsou používány k žádným jiným účelům a nejsou sdíleny s externími stranami. Chcete-li dostávat novinky o našich nových produktech a službách, můžete se zaregistrovat na našem webu. Informace, které zadáte na našem webu, nebudou pro tento účel použity, pokud nevyplníte registrační formulář. Konečně nikdy nepoužíváme ani nesdílíme osobně identifikovatelné informace, které nám byly poskytnuty online, způsoby, které nesouvisejí s výše popsanými způsoby, aniž bychom vám poskytli příležitost odhlásit se nebo jinak zakázat takové nesouvisející použití. Náš závazek k zabezpečení dat Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, udržovali přesnost údajů a zajistili správné použití informací, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k zabezpečení a zabezpečení informací, které shromažďujeme online. 

  Osobní údaje a partneři

  JLab Audio shromažďuje osobní údaje pro následující účely a využívá další poskytovatele k usnadnění mnoha našich obchodních praktik. Tyto zahrnují:

  • Google Analytics, Klaviyo, Shopify: Osobní údaje, soubory cookie a údaje o používání;
  • Tlačítko Facebook a sociální widgety, Twitter a Instagram: Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, údaje o cookies a používání;
  • Správa kontaktů a odesílání zpráv: Mailchimp, Formstack a Zapier.
  • Osobní údaje: E-mailová adresa, jméno, nákupy produktů jsou uchovávány v Shopify a Klaviyo. Nad daty, která sdílíte na těchto platformách, máte kontrolu. Můžete se kdykoli odhlásit z našeho e-mailového seznamu nebo zde aktualizovat své informace: http://jlab.audio/StayTunedIn
   . Nebo se obraťte na náš tým na adrese podpora@jlabaudio.com.

  Kromě toho používáme 3rd strany pro tato konkrétní použití: Bazaarvoice (Recenze), Zonos (Mezinárodní doprava), Netsuite (Zákaznický servis a účetnictví), Tisk (zpracování objednávek na oblečení), Tapcart (aplikace pro iOS a Android) a LoyaltyLion (Věrnostní program).


  Více o cookies: Při procházení webu jlabaudio.com se do vašeho počítače umístí reklamní soubory cookie, abychom porozuměli tomu, co vás zajímá. Naši partneři v oblasti reklamní reklamy, Facebook a Google Adwords, nám poté umožňují představit vám retargetingovou reklamu na jiných webech na základě vaše předchozí interakce s jlabaudio.com. Techniky, které naši partneři používají, neshromažďují osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo, spolu s některými demografickými údaji a informacemi o zájmech. Na této stránce http://www.networkadvertising.org/choices/ se můžete odhlásit z cílené reklamy těchto partnerů. Zde je video, které Google vytvořil, aby vysvětlil, jak soubory cookie fungují: https://policies.google.com/technologies/cookies

  Děkujeme, že jste si našli čas a přečetli si naše zásady ochrany osobních údajů. JLab vám přeje skvělý zážitek z nakupování. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

  DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBYVATELE KALIFORNIE
  Pokud jste obyvatelem Kalifornie, tato část se vás týká. Popisuje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje obyvatel Kalifornie a jaká jsou jejich práva, pokud jde o jejich osobní údaje, jak je definováno v kalifornském zákonu o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“).

  Vaše práva na soukromí
  Jako rezident Kalifornie máte v souvislosti s vašimi osobními údaji následující práva (souhrnně „Práva na ochranu soukromí“):

   • Přístup / přenositelnost. Máte právo požadovat a obdržet kopii vašich osobních údajů, které jsme shromáždili, použili, zveřejnili a prodali během předchozích 12 měsíců. Většinu svých osobních údajů můžete také zobrazit a spravovat po přihlášení ke svému účtu.
   • Vymazání. Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které shromažďujeme a udržujeme. Pamatujte, že smazání vašich osobních údajů je nevratné a znamená, že u nás již nebudete mít účet. Odesláním žádosti o odstranění smažete celý svůj účet včetně všech členských kreditů, bodů odměny a historie objednávek. Pokud máte na účtu nějaké členské kredity, budou tyto kredity smazány a již je nebude možné použít. Pokud jste se rozhodli použít náš web později, budete se muset znovu zaregistrovat a vytvořit nový účet. 
   • Odhlášení. Máte právo odhlásit se z prodeje vašich osobních údajů. UPOZORNĚNÍ, PRO ZISK neprodáváme ŽÁDNÉ Z VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM. JAKO NEJNOVĚJŠÍ OBCHODNÍ PODNIKY SDÍLÍME NĚKTERÉ INFORMACE SE SMLUVNÍMI TŘETÍMI STRANAMI, ABY VÁM POSKYTOVALI LEPŠÍ SLUŽBY A REKLAMU. Kalifornské právo může klasifikovat naše omezené sdílení s těmito smluvními třetími stranami jako „prodej“ osobních údajů a my vám nabízíme možnost odhlásit se ze sdílení těchto informací. Máte také možnost omezit používání souborů cookie a reklamních ID:

    • Pomocí nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookie vymazat, smazat nebo jim zabránit. Nemůžeme kontrolovat soubory cookie, které jste uložili ve svém prohlížeči, a doporučujeme odstranit všechny aktuální soubory cookie. Pokyny, jak to provést v různých typech prohlížečů, najdete zde: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
    • K zobrazování a měření reklamy používáme Google Ads a Google Analytics. Prosím jdi zde  a  zde odhlásit jakékoli personalizované reklamy a soubory cookie.
    • Facebook také používáme k poskytování reklamy. Prosím jdi zde ke kontrole používání cookies ze strany Facebooku.
    • Další informace o našem používání souborů cookie a o tom, jak je spravovat, najdete také v částech s názvem „Cookies a webové majáky“ a „Odhlášení“ výše.

    Uvědomte si, že i po odeslání žádosti o odhlášení se vám mohou nadále zobrazovat reklamy týkající se naší společnosti online nebo prostřednictvím třetích stran. Pokud budete nadále navštěvovat nebo používat tento web, můžete také narazit na naše reklamy. Již nebudete dostávat personalizované reklamy, ale stále se vám mohou zobrazovat obecné, nepersonalizované reklamy.
  • Nediskriminace. Máte právo uplatnit kterákoli ze svých práv na ochranu soukromí bez diskriminačních praktik zakázaných kalifornskými zákony.

  Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese support@jlabaudio.com.

  JAK VYKONÁVAT PRÁVA NA SOUKROMÍ

  Chcete-li odeslat požadavek týkající se ochrany osobních údajů, můžete nám zavolat na číslo 1-405-445-7219, poslat nám e-mail na adresu support@jlabaudio.com nebo vyplňte náš webový formulář o ochraně osobních údajů.

  Před zpracováním ověříme váš požadavek prostřednictvím našich standardních ověřovacích postupů, například tak, že vás požádáme o přihlášení k vašemu účtu nebo ověříme informace, které jste uvedli ve svém požadavku, s informacemi o vašem účtu, které máme v evidenci. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Uvědomte si, že tyto informace budou použity pouze k ověření a usnadnění zpracování vašeho požadavku. Zákon nám však ukládá uchovávat informace týkající se vašeho požadavku pro účely vedení záznamů.

  Vyplnění vaší žádosti může trvat až 15–45 dní. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva na ochranu soukromí podléhají výjimkám a v určitých případech můžeme vaši žádost zamítnout, jak to povoluje zákon.
  Pokud byste chtěli: přistupovat, opravovat, upravovat nebo mazat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, zaregistrovat stížnost nebo jednoduše získat další informace, kontaktujte našeho pracovníka pro dodržování zásad ochrany osobních údajů na adrese support@jlabaudio.com nebo poštou na
  JLab Audio

  5927 Laundau Ct, Karlovy Vary, CA 92008

  Vyplnění vaší žádosti může trvat až 15–45 dní. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva na ochranu soukromí podléhají výjimkám a v určitých případech můžeme vaši žádost zamítnout, jak to povoluje zákon.
  ----